Your browser does not support JavaScript!


Индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, приеха депутатите

Парламентът прие окончателни промени в Закона за хората с увреждания, касаещи индивидуална оценка на хората в неравностойно положение.   Според измененията хората с увреждания имат право на индивидуална оценка на потребностите, която е комплексна. Оценката ще изследва функционалните затруднения на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние...
виж още
Webground.bg