Your browser does not support JavaScript!


ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“ с поръчки за доставка на драгажна техника

Обявени са две обществени поръчки за доставка на оборудване, с което Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ да удълбочава плавателния път по реката. Те включват закупуване на драга, тръби за транспортиране на наносите, маневрен кораб, шалан и понтон на обща стойност над 20,3 млн. лева. Досега Агенцията изпълнява своите задължения в рамките на...
виж още
Webground.bg