Your browser does not support JavaScript!


Хосписът в Мадан минава на държавна издръжка

Единственият просъществувал досега в Смолянска област хоспис в Мадан минава на държавна издръжка, преобразувайки се в Резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания.  „Хосписът е открит през 2004 г. по програма ФАР. През септември 2008 година, когато приключва финансирането му по проекта, Общинският съвет и Общинската администрация в Мадан са поставени...
виж още
Webground.bg