Your browser does not support JavaScript!


Гръцка компания доставя медицинско оборудване в МБАЛ – Златоград

Гръцката компания „KON.MANTES – DIM.TSAMIS“ с отличително име „Gnosis Computers“ ще достави медицинско оборудване в болницата на Златоград. Възложител на поръчката е община Златоград по спечелен от нея проект за телемедицина. Оборудването на стойност 74 841 лв. без ДДС се осигурява по проект „e-Social...
виж още
Webground.bg