Your browser does not support JavaScript!


Грижи за здравословен живот в дом "Донка Паприкова" в Златарица

В  дом за стари хора „Донка Паприкова”- град Златарица са настанени двадесет и шест човека. Потребителите на социалната услуга са лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване. Дейността на дома се финансира от държавата. Според Мария Градева – управител...
виж още
Webground.bg