Грижи за здравословен живот в дом "Донка Паприкова" в Златарица

В  дом за стари хора „Донка Паприкова”- град Златарица са настанени двадесет и шест човека. Потребителите на социалната услуга са лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване. Дейността на дома се финансира от държавата. Според Мария Градева – управител на институцията, основните дейности в дома са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да во....
виж още
Webground.bg
Top