Готви ли Столична община диктат чрез наредба по отношение на рекламата в София?

Поправки в Наредбата за преместваемите обекти, рекламните и информационните елементи на Столична община, чийто период на консултация изтича на 11 май тази година, вече предизвикват недоволство и обвинения към рекламния бранш, че действа през общинските власти, за да елиминира конкуренция. Става въпрос за промени в параграф 65 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата, както и параграф 42, чл. 68, ал. 1. Конкретният текст на параграф 65 гласи: "Не се допуска повече от 20% реклама....
виж още
Webground.bg
Top