Your browser does not support JavaScript!


Големите масиви от данни и как се справя EOS с управлението им

Големите масиви от данни (Big Data) е термин, който придобива все повече популярност във финансовия свят днес и означава съвкупността от големи обеми структурирани и неструктурирани данни, извличани от множество източници. Тези данни имат разнообразен характер, а на тяхна база се правят анализи в реално време. Big Data е поле, което разглежда начините на анализиране – семантично...
виж още
Webground.bg