Your browser does not support JavaScript!


Година по-късно - "Гранична полиция" се задейства за патрулен кораб за десетки милиони

Нов патрулен кораб, чиято прогнозна стойност е 35 174 325 лева с ДДС, купува Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР. От обявлението ѝ в системата за електронни обществени поръчки става ясно, че в обхвата на поръчката влиза изпълнение на няколко дейности. В това число е проектиране, строителство, доставка на корабно оборудване и системи, боядисване,...
виж още
Webground.bg