Your browser does not support JavaScript!


Eто я дисертацията на Пламен Николов, благодарение на която е станал доктор (СНИМКИ И ВИДЕО)

“Времето е въпрос на преживяване, а не реално свойство на външния свят”. С тези думи на Дж. Бренан започва дисертационният труд на кандидата за премиер Пламен Николов. Разработката е на тема: Философско – антропологична рефлексия върху времето и се състои от 202 страници: въведение, четири глави, заключение и списък на използваната литература....
виж още
Webground.bg