Your browser does not support JavaScript!


Енергийното министерство отмени търсене и проучване на подземни богатства в областите Стара Загора и Пловдив

На 15.10.2020 г. Министърът на енергетиката издаде Заповед № Е-РД-16-602, с която се прекрати процедурата по заявление за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства в площта „Свети Никола“, разположена в областите Стара Загора и Пловдив. С това Национална гражданска инициатива „България за Сърнена Средна гора“...
виж още
Webground.bg