Два нови проекта спечели община Димитровград за над 2 млн. лв.

Два нови проекта на обща стойност над 2 млн. лева спечели община Димитровград. Това обяви по-рано днес кметът на общината Иво Димов след заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014-2010. Съвместните проекти са между община Димитровград и община Узюнкьопрю, Турция. Единият проект е по приоритетна ос 1 "Околно среда" по мярката за предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от ч....
виж още
Webground.bg
Top