Your browser does not support JavaScript!


Допълнителни средства за детски и спортни съоръжения и за ремонти на общински жилища гласува ОбС - Видин

Общинските съветници приеха актуализацията на бюджета на Община Видин и Промяна на Поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. Това е необходимо поради постъпили приходи от продажба на нефинансови активи към 30.06.2021 г. в размер на 248 264 лв., които не са заложени в началния план по бюджета на Община Видин и са формирани от продажба на сгради и на земя. Във връзка с това бяха направени и промени в Поименния...
виж още
Webground.bg