Your browser does not support JavaScript!


Доц. Панайотов: Трудно можем да влияем директно на глобалния климат, но можем да свършим много в локално отношение

Ролята на горите е съществена за поглъщане и съхранение на големи количества въглеродни газове. По оценки на Националния доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове, горите са компенсирали около 12% от всички емисии в периода от 1988 до 2011 г., а ако се включат и горските почви ролята ще нарасне значително На база на Парижкото споразумение за изменение на климата (2015), ролята на горите...
виж още
Webground.bg