Your browser does not support JavaScript!


Доц. Околийски: Представителите на бизнеса не са по-важни от общественото здраве

Когато се разхлабват някакви мерки или се правят по-стриктни, човек би трябвало да го прави на база научни доказателства. СЗО е казвало, това трябва да става мярка по мярка. Комуникация на риска у нас липсва – обществото трябва да бъде въвлечено в това защо се прави едно или друго – това, което наблюдаваме в момента е липса на такава комуникация, което води до повишено недоверие...
виж още
Webground.bg