Your browser does not support JavaScript!


Депутатите отхвърлиха данъчни облекчения за млади хора и промяна на ставките за храни и образование

Парламентът прие промени в Закона за корпоративното подоходно облагане на второ четене. По този начин се изменят няколко данъчни закона, сред които Законът за местни данъци и такси, Законът за ДДС, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Законът за публичните финанси, Законът за счетоводството и други. Законът за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от пълно...
виж още
Webground.bg