Your browser does not support JavaScript!


ДЦК за 200 млн. лв. пласира МФ на аукцион

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 24 февруари 2026 година.  На проведения от БНБ вчера аукцион за продажба на част от емисията бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на -0,17%.  Общият размер на подадените...
виж още
Webground.bg