Your browser does not support JavaScript!


Д-р Румен Брусарски: Актуализация на Закона за ДДС е безспорно належаща

Близо 18 години (от 01.01.2003 г.) едно число в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), дефинирано в номинална стойност, стои непокътнато – 50 000 лв. Това е прагът за задължителна регистрация по ЗДДС, регламентиран понастоящем в чл. 96, ал. 1 на закона – „Всяко данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, с облагаем...
виж още
Webground.bg