Your browser does not support JavaScript!


Д-р Мадлена Бояджиева: Само през 2018 в община Тетевен са се провели над 50 културни прояви

През изминалата седмица се срещнахме с кмета на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, която ни разказа за усилията, които тя и екипът й са вложили за възстановяване на културния, спортния и обществения живот на територията на общината. Част от тези усилия са били насочени към изготвянето на културен календар, в който да има ежемесечни концерти, спектакли и други културни прояви. Стимулиране на самодейността...
виж още
Webground.bg