Бизнесът е улеснен при получаване на удостоверения от ДНСК

submit to reddit
Дирекцията за национален строителен контрол издава по електронен път удостоверения на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. Услугата е част от мерките, които Министерството на регионалното развитие и благоустройството предприема за облекчаване на административната тежест и подобряване на условията на обслужване на бизнеса. Също по електронен път инвеститорите могат да заявят настъпили....
виж още
Webground.bg