Your browser does not support JavaScript!


БСК: Необходима е значителна преоценка на прогнозите за ръст на БВП

Индустрията е един от значителните потребители на енергия, с дял от почти една трета от крайното енергийно потребление. Разходите за електрическа енергия заемат съществен дял в общите производствени разходи, които за енергоинтензивните производства достигат до 30-40%. По линия на междусистемните връзки тези разходи оказват съществено влияние върху конкурентоспособността на производителите....
виж още
Webground.bg