Your browser does not support JavaScript!


БАН също ще командирова преподаватели в чуждестранни висши училища

Научните институти на Българската академия на науките, които имат акредитация по „Филология“, ще имат вече право наравно с висшите училища да командироват преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища. Това предвижда изменение на ПМС № 44 от 14 март 2019 година. Прецизира се и изискването към кандидатите - те трябва да са със завършена най-малко...
виж още
Webground.bg