Your browser does not support JavaScript!


”Артекс” за решението на ВАС "Златен век": Правотата ни ще бъде доказвана на огромна цена

Във връзка с решението на Върховния административен съд, което без да оспорва законността на разрешителното за строеж на „Златен век”, връща делото на АССГ за ново разглеждане с оглед събиране на доказателства от двете страни, АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ желае да заяви следното: Имаме всички необходими доказателства, с които да подкрепим своята позиция в спора с ДНСК по реализацията...
виж още
Webground.bg