Your browser does not support JavaScript!


А1 предлага на бизнес клиентите облачна услуга за автоматизиран мониторинг на уязвимости

А1 стартира предлагането на автоматизирана облачна услуга за непрекъснат мониторинг на достъпната отвън ИТ инфраструктура на бизнес клиентите. Специализираната услуга Offensity предоставя оценка на уязвимостите и рисковете за ИТ сигурността на компаниите. Мениджърите и ИТ експертите на фирмите получават доклад за откритите уязвимости след всяко сканиране, както и набор от препоръки за елиминиране...
виж още
Webground.bg